Zespół pieśni "BOHUSLAVOCHKA"

Zespół "BOHUSLAVOCHKA" powstał w 1984 roku w mieście Bohuslav. Kierownikiem zespołu jest Jewgiena Chorońska, wciąż działająca czynnie w zespole. Zdecydowana większość uczestników grupy to starsze kobiety z Bohuslav, w wieku od 62 do 85 lat. W swoich utworach łączą lokalny folkloru z pieśniami o  losie i życiu ukraińskich Kozaków.

W 2007 roku zespół folklorystyczny otrzymał tytuł "Folk Amateur Team".

W listopadzie 2016 r. "Pieśni kozackie z regionu Dniepropietrowska" znalazły się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, wraz z wyróżnieniem amatorskiego zespołu folklorystycznego "BOHUSLAVOCHKA".