Regulamin

REGULAMIN Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “World Wide”
w Puławach, sierpień 2020

 

 

REGULAMIN III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “World Wide” 2020

 

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “World Wide” (zwany dalej Festiwalem) organizowany jest przez Stowarzyszenie “Dla Folkloru”.

 

§ 1 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Zgłoszenia mogą dokonać tradycyjne i stylizowane narodowe grupy taneczne.
 2. Liczba członków zespołu wraz z osobami towarzyszącymi nie może przekroczyć łącznie 35 osób (z kierowcami łącznie).
 3. Koszt uczestnictwa wynosi :
 1. 12 EUR/osobę/dzień. Opłata nie dotyczy kierownika zespołu i 2 kierowców.
 • Zakwaterowanie w salach lekcyjnych ze wspólnymi toaletami/łazienkami. Uczestnicy będą dzieleni ze względu na płeć oraz grupę.
 • Noclegi i stołówka na terenie bazy festiwalu.
 1. 18 EUR/osobę/dzień. Opłata nie dotyczy kierownika zespołu i 2 kierowców –  termin rezerwacji upływa 10 lutego 2020r.
 • Zakwaterowanie w pokojach 3,4 osobowych
 • Noclegi oddalone od bazy festiwalu i stołówki ( 1000 m )
 1. Kandydaci zobowiązani są wypełnić i podpisać Formularz Aplikacyjny (poprzez który wyrażają swoją zgodę na warunki zawarte w Regulaminie), a następnie wysłać go na adres Biura Festiwalu nie później niż do 29.02.2020r.
 2. Do 29.02.2020r. do Biura Festiwalu należy przesłać następujące materiały:
 • krótkie CV zespołu w języku angielskim;
 • 10 wysokiej jakości kolorowych zdjęć (w formacie JPG) zespołu do katalogu;
 • nagrania video (w formacie AVI) z występami zespołu jakie będą prezentowane  w trakcie Festiwalu (patrz § 3 punkt 5)

 

§ 2 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Do 01.04.2020r. Komitet Organizacyjny wyśle wybranym grupom oficjalne zaproszenie potwierdzające udział w Festiwalu.
 2. W pierwszej kolejności wybierane będą zespoły których kapela/orkiestra będzie uczestniczyć w tym festiwalu.
 3. W czasie Festiwalu Organizator zapewnia:
 • Zakwaterowanie
 • 4 posiłki dziennie (3 posiłki + podwieczorek) w formie szwedzkiego stołu lub suchy prowiant na wycieczki.
 • Wycieczki.
 • Podstawową opiekę medyczną.
 1. Dla grup przylatujących samolotem Organizator zapewnia bezpłatny autokar na czas trwania Festiwalu (w ramach realizacji programu festiwalowego), poza transportem z i na lotnisko.
 2. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
 3. Do każdej z grup przydzieleni będą piloci (opiekunowie grup), do dyspozycji kierownika zespołu.

 

§ 3 WYDARZENIA FESTIWALU

 

 1. Siedzibą Festiwalu jest miasto Puławy.
 2. Celem Festiwalu jest promowanie folkloru, kultury poszczególnych narodów oraz współpracy międzynarodowej. 
 3. Festiwal nie ma charakteru konkursu.
 4. Czas trwania Festiwalu: 15-23 sierpnia 2020r. 
 5. Oczekuje się, że zespoły przygotują na potrzeby programowe Festiwalu następujące występy: 
 • trzy różne 10 - 15minutowe programy artystyczne (łącznie 30-45 minut);
 • dwuminutowy fragment występu na potrzeby parady;
 1. Festiwal składa się z:
 • ceremonii otwarcia
 • występów na otwartych i zamkniętych scenach (w Puławach i okolicznych miejscowościach)
 •  parady
 • spotkania z lokalnymi władzami
 • wieczorów tradycji narodowych
 • ceremonii zamknięcia
 • wycieczek
 1. Fotografowanie i nagrywanie jest nieodłączną częścią Festiwalu. (patrz § 4 punkt 11)

 

§ 4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

 1. Termin ostateczny wpłaty zaliczki w wysokości 25% całkowitych kosztów Festiwalu do 30.04.2020r. Pozostała kwota do 30.07.2020r. Płatności należy dokonać przelewem na konto, którego numer zostanie podany wraz z oficjalnym zaproszeniem.
 2. Jeżeli podkład muzyczny do występu odtwarzany jest z playbacku nagranie należy dostarczyć w systemie audio. Preferuje się występy z muzyką na żywo (orkiestra).
 3. Grupy przyjeżdżające autobusem pokrywają samodzielnie koszty tego transportu. Autobus musi pozostać do ich dyspozycji przez cały czas trwania Festiwalu. Uczestnicy pokrywają  koszty przejechanych kilometrów (zastrzega się przejechanie nie więcej niż 900 km)
 4. Dla grup przylatujących samolotem Organizator może zorganizować transport z i na lotnisko. Koszt tego transportu, w wysokości 1,5 EUR/1km pokrywają uczestnicy. 
 5. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne i podróży.
 6. Potencjalne koszty wymaganej wizy wjazdowej na terytorium Polski uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. Grupy zobowiązane są do przywiezienia flag narodowych oraz pamiątkowych upominków w celu wymiany z innymi uczestnikami i dla lokalnych władz. 
 8. Uczestnicy Festiwalu w czasie jego trwania pozostaną do dyspozycji Organizatora i wezmą udział we wszystkich zorganizowanych przedsięwzięciach. 
 9. Zespoły mogą opuścić miejsce Festiwalu nie wcześniej niż po ceremonii zamknięcia, która będzie miała miejsce 23.08.2020 r.
 10. Uczestnicy muszą respektować program Festiwalu i plan dnia podany przez Organizatora. 
 11. Za udział w Festiwalu,  Zespoły i soliści nie otrzymują honorariów tak jak przy:
 • Rejestracji przez Radio i Telewizję.
 • Fotografowaniu. 
 • Wywiadach.
 1. Uczestnicy pokrywają koszty powstałych ewentualnie strat materialnych.

 

§ 5 WARUNKI KOŃCOWE

 

 1. Wstępny plan szczegółowy Festiwalu zostanie wysłany uczestnikom emailem około 30 dni przed terminem rozpoczęcia Festiwalu. Ostateczny plan Festiwalu zostanie przekazany zespołom w dniu przyjazdu. 
 2. Adres Biura i Bazy Festiwalu:

Szkoła Podstawowa nr. 11 w Puławach.

24-100 Puławy, Polska, ul. Legionu Puławskiego 8

Skrytka pocztowa 139, 24-100 Puławy

 

www.world-wide.eu

kontakt@world-wide.eu

 

 Numery kontaktowe: 

 • +48 601 311 937 
 • +48 792 433 690