O festiwalu

Organizatorem III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „World Wide 2020” jest Stowarzyszenie „Dla Folkloru”, wspierające środowiska, które kultywują i promują polski folklor i tradycje ludowe naszego kraju.

Podczas trwania drugiej edycji festiwalu, w dniach 15-23 sierpnia 2020r., nasi goście reprezentujący kulturę ludową z różnych stron świata, będą mieli po raz kolejny możliwość wystąpić ze swoim programem w Puławach i okolicznych miejscowościach, olśniewając przy tym widzów dziedzictwem swojej ojczyzny.

Priorytetem tego wydarzenia jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych i poznawanie kultur wielu narodów świata. Celem „World Wide 2020” jest również pielęgnowanie polskości oraz świadomości kulturowej społeczeństwa, a także promocja folkloru i piękna lubelszczyzny. Nasz festiwal ma również za zadanie, integrację zespołów folklorystycznych, kochających taniec, muzykę oraz śpiew. Występy zespołów zagranicznych z nawet najdalszych zakątków świata w połączeniu z polskim folklorem, będą okazją sprzyjającą wymianie kulturalnej oraz przełamaniu barier etnicznych między uczestnikami a przede wszystkim odbiorcami tego wydarzenia.


„World Wide 2020” to miejsce wspólnej zabawy, w czasie której dzieci, młodzież i dorośli zapoznają się z bogactwem kultury i tradycji ludowej naszego regionu, kraju jak i z różnych stron świata, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal jednocześnie jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów prowadzących zespoły folklorystyczne, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor i metodami jego przedstawiania na scenie.