Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Grześ"

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Grześ", powstał w marcu 1984r. Założycielem był Krzysztof Hawryluk. Pierwsze próby odbywały się w Domu Harcerza - siedzibie hufca ZHP. W latach 1985-1986 zespół pracował pod egidą Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Od 1987r. do chwili obecnej siedzibą zespołu jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach. W 1994r. rodzice członków zespołu powołali jednostkę prawną - Stowarzyszenie "Grześ", które ma na celu wspieranie jego działalności.