O festiwalu

Organizatorem III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „World Wide 2020” jest Stowarzyszenie „Dla Folkloru”, wspierające środowiska, które kultywują i promują polski folklor i tradycje ludowe naszego kraju.

Podczas trwania trzeciej edycji festiwalu, w dniach 15-23 sierpnia 2020r., nasi goście reprezentujący kulturę ludową z różnych stron świata, będą mieli po raz kolejny możliwość wystąpić ze swoim programem w Puławach i okolicznych miejscowościach, olśniewając przy tym widzów dziedzictwem swojej ojczyzny.


Poprzednia edycja
 

Patronat Honorowy III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
World Wide 2020Pani Danuta Smaga

Starosta Puławski


Pan Paweł Maj

Prezydent Miasta Puławy


Pani Bożena Krygier
Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

Partnerzy festiwalu

Sponsorzy

Patroni medialni

Skontaktuj się z nami!

Social Media