O festiwalu

Organizatorem II Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „World Wide 2018” jest Stowarzyszenie „Dla Folkloru”, wspierające środowiska, które kultywują i promują polski folklor i tradycje ludowe naszego kraju.

Podczas trwania drugiej edycji festiwalu, w dniach 18-26 sierpnia 2018r., nasi goście reprezentujący kulturę ludową z różnych stron świata, będą mieli po raz kolejny możliwość wystąpić ze swoim programem w Puławach i okolicznych miejscowościach, olśniewając przy tym widzów dziedzictwem swojej ojczyzny.


Poprzednia edycja
 

Patronat Honorowy

Partnerzy festiwalu

Sponsorzy

Patroni medialni

Skontaktuj się z nami!

Social Media